Prijs per t-shirt is 14,95,- exclusief verzendkosten. Hiervan gaat 5 euro naar de door jou gekozen horecazaak, de overige kosten zijn voor de productie van de t-shirts.
Prijs per t-shirt is 14,95,- exclusief verzendkosten. Hiervan gaat 5 euro naar de door jou gekozen horecazaak, de overige kosten zijn voor de productie van de t-shirts.

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website FLS Company  Nederland N.V. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

- geautomatiseerd te bezoeken;

- te hacken en botnetwerken te gebruiken;

- inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat FLS Company  Nederland N.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan FLS Company  Nederland N.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. FLS Company  Nederland N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

FLS Company  Nederland N.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan FLS Company  Nederland N.V. verstrekt, zal FLS Company  Nederland N.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

FLS Company  Nederland N.V. handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. FLS Company  Nederland N.V. zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan FLS Company  Nederland N.V. informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die FLS Company  Nederland N.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

FLS Company  Nederland N.V. mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

FLS Company  Nederland N.V. mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is FLS Company  Nederland N.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

FLS Company  Nederland N.V.zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat FLS Company  Nederland N.V. de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.